Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρόν ιστότοπος www.secretwear.gr ανήκει στην ατομική επιχείρηση, με διακριτικό τίτλο “secretwear.gr” (εφεξής «η εταιρεία»), που δραστηριοποιείται στο εμπόριο εσωρούχων και ειδών ρουχισμού και που εδρεύει επί της οδού  Ειρήνης αρ. 2 στη Νέα Σμύρνη και περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημά της, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του ιστότοπου και η χρήση των σελίδων του και η πλοήγηση σε αυτές σημαίνει ότι ο χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με αυτούς, θεωρείται δε ότι έχει λάβει γνώση αυτών και τους αποδέχεται, και εάν δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε εξ αυτών, θα πρέπει να παύσει άμεσα τη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, και για το λόγο αυτό οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων σε κάθε επίσκεψή τους.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο σχεδιασμός του παρόντος ιστότοπου, ο διακριτικός τίτλος και το σήμα «secretwear.gr» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και απαγορεύεται η χρήση του από οποιονδήποτε τρίτο. Τα σήματα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι ιδιοκτησίας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται αποτελούν είτε εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή υλικού ιδιοκτησίας των εταιρειών, των οποίων τα προϊόντα πωλούνται από το secretwear.gr, είτε ιδιοκτησία του secretwear.gr ή του mysecret και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους άνευ προηγούμενης έγγραφης αδείας του ιδιοκτήτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τους χρήστες του ιστότοπου είναι αυτά που απαιτούνται προκειμένου να γίνει παραγγελία και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την εταιρεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail). 

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξή της, καθώς επίσης και για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 

Για τους πελάτες που επιλέγουν την εγγραφή στις ενημερώσεις της εταιρείας, διατηρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα απεγγραφής από τις ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή, και στην περίπτωση απεγγραφής, θα γίνεται άμεση διαγραφή των σχετικών στοιχείων.

Για τις πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, αυτές γίνονται μέσω του περιβάλλοντος της τράπεζας Eurobank, στο οποίο μεταφέρεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας. Η εταιρεία δεν κρατά στοιχεία καρτών, πλην των όσων υποχρεωτικά της διαβιβάζονται από την Τράπεζα, προς εκπλήρωση των φορολογικών και λοιπών νομίμων υποχρεώσεών της.

Τα προσωπικά στοιχεία γνωστοποιούνται μόνο στις συνεργαζόμενες εταιρείες, αποκλειστικά για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της συναλλαγής (πχ στην αρμόδια τράπεζα και στις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες) και δεν διατηρούνται για άλλους σκοπούς. Τα στοιχεία μελών που διατηρεί η εταιρεία για τους σκοπούς μελλοντικής επικοινωνίας και πρόσβασης των πελατών στις προηγούμενες παραγγελίες τους κ.οκ. δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Τα στοιχεία που παρέχονται έχουν σκοπό αποκλειστικά την διεκπεραίωση της παραγγελίας (ταυτοποίηση πελάτη, ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας και παράδοση παραγγελίας, επικοινωνία σχετικά με προσφορές, παρακολούθηση επιστροφών κλπ) στο μέτρο που ο πελάτης έχει δηλώσει ότι συναινεί στην αποστολή τους. Η υποβολή των στοιχείων αυτών ισοδυναμεί με συναίνεση στη χρήση τους από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Καμία διαβίβαση δεδομένων των πελατών δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή, με την εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες η συλλογή, χρήση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του πελάτη επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα secretwear.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL καθόλη τη διάρκεια της περιήγησης σας στην ιστοσελίδα.

Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφείται κάθε καταχώριση στοιχείων σας στο e-shop και τα δεδομένα σας είναι απολύτως ασφαλή.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών η χρεωστικών καρτών ολοκληρώνονται στο site της Eurobank Ergasias (eurobank.gr) και η εταιρεία μας δεν κρατάει σε καμία περίπτωση στοιχεία καρτών στο σύστημα της.

H Eurobank Ergasias χρησιμοποιεί δικό της πιστοποιητικό SSL για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που θα δώσετε και έτσι όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι ασφαλείς έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους (όπως αυτό είχε προκύψει από την τελευταία ενημέρωση), βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.secretwear.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Η διαθεσιμότητα που εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαφέρει από την πραγματική, και αυτό γιατί δεν υπάρχει αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την αποστολή σχετικής ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πολιτική COOKIES

Η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε σχετικά με την χρήση των cookies από εμάς.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ/ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η σύναψη σύμβασης προϋποθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα του πελάτη, και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραγγελία από μη ικανά πρόσωπα.

Η παραγγελία προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει αντίγραφο της παραγγελίας στο e-mail που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

  •  Με τη χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Η εταιρεία δεν κρατά στοιχεία της κάρτας, πέραν των όσων διαβιβάζονται από την τράπεζα Eurobank, στο ασφαλές περιβάλλον της οποίας γίνεται η πληρωμή μέσω κάρτας. Εάν η συναλλαγή που γίνεται με χρέωση κάρτας απορριφθεί από την τράπεζα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.
  • Με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων.
  • Μέσω λογαριασμού Paypal.
  • Με πληρωμή τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας από το φυσικό κατάστημά μας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του πριν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της. Εφόσον η παραγγελία έχει διεκπεραιωθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης αυτής.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, πέραν των ανωτέρω, ο αγοραστής έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις υπάρχουσες διατάξεις και νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης και προστασίας του καταναλωτή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, με δική του επιβάρυνση του κόστους επιστροφής των προϊόντων.

Για να γίνει δεκτή επιστροφή, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άθικτα, με όλα τα καρτελάκια και στην αρχική τους συσκευασία, να υπάρχει η απόδειξη λιανικής πώλησης και να έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Εταιρεία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στο 210 9336949). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος στην περίπτωση που το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, καθ’οιονδήποτε τρόπο (πχ παραβιασμένη συσκευασία κλπ). Εν όψει των ειδών που εμπορεύεται η Εταιρεία και για λόγους υγιεινής ο παρών όρος θεωρείται απολύτως εύλογος.

Κόστος Επιστροφής

Η Εταιρεία επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής στις περιπτώσεις που η επιστροφή γίνεται λόγω λάθους της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρεία, η οποία θα παρέχει τις σχετικές οδηγίες για την επιστροφή. Η επιστροφή στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με χρήση της μεταφορικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, και εφόσον ο πελάτης χρησιμοποιήσει μεταφορέα της επιλογής του ή δεν ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες, το κόστος επιστροφής θα βαρύνει τον ίδιο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιστροφής, το κόστος μεταφορικών επιστροφής βαρύνει τον πελάτη. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρεία, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Επιστροφή χρημάτων γίνεται μέσω τραπέζης, και ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας. Η εντολή για επιστροφή χρημάτων δίδεται από την εταιρεία άμεσα, αφού παραληφθεί το προϊόν και μόλις διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Ο χρόνος για την διεκπεραίωση από την τράπεζα της εντολής επιστροφής των χρημάτων δεν εξαρτάται από την Εταιρεία, και συνεπώς αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων, εφόσον αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα, είναι από 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται για τις παραδόσεις της με την Γενική Μεταφορική, της οποίας εφαρμόζονται όλοι επιμέρους όροι εκτέλεσης της μεταφορικής υπηρεσίας

Κόστος μεταφορικών-αντικαταβολής

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ως εξής:

Εντός ορίων πόλης: 3 € για πακέτα μέχρι 2 κιλά

Προς χερσαίους προορισμούς του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής, 3,20 € για πακέτα μέχρι 2 κιλά και για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0,80 €

Προς νησιωτικούς προορισμούς του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής, 3,40€ για πακέτα μέχρι 2 κιλά και για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1 €

Προς δυσπρόσιτες περιοχές, η χρέωση διαμορφώνεται στα 6,50 € μέχρι τα 2 κιλά και για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1,50 ευρώ .

Τα μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ είναι δωρεάν.

Αντικαταβολή

Το κατάστημά μας έχει τη δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή. Η αντικαταβολή χρεώνεται με 4,00€ για πακέτα μέχρι 2 κιλά βάρος, και 1 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό.

Διευκρινίζεται ότι το κόστος της υπηρεσίας αντικαταβολής βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη, και δεν μπορεί να αναζητηθεί σε περίπτωση επιστροφής.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της ευθύνης.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων από τον πελάτη εντός των πλαισίων που έχει καθορίσει η συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, η Εταιρεία θα ξεκινήσει την διαδικασία επιστροφής των χρημάτων του πελάτη μετά την επιστροφή της παραγγελίας σε αυτήν, αφαιρουμένων των μεταφορικών εξόδων, που στην περίπτωση αυτή θα επιβαρύνουν τον πελάτη, ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας και δεν θα ισχύει οποιοσδήποτε όρος δωρεάν ή μειωμένων μεταφορικών, και αφού ελεγχθούν τα προϊόντα.

Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε μελλοντικά τη δυνατότητα παραγγελίας με αντικαταβολή για τους πελάτες που στο παρελθόν με δική τους υπαιτιότητα δεν παρέλαβαν την παραγγελία τους.

Επίσης, ο πελάτης βαρύνεται με το κόστος των μεταφορικών και της επιστροφής στην περίπτωση που έχει καταχωρήσει λανθασμένη διεύθυνση αποστολής και ως εκ τούτου δεν έχει καταστεί δυνατή η παράδοση.