Επιστροφές Προϊόντων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, με δική του επιβάρυνση του κόστους επιστροφής των προϊόντων.

Για να γίνει δεκτή επιστροφή, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άθικτα, με όλα τα καρτελάκια και στην αρχική τους συσκευασία, να υπάρχει η απόδειξη λιανικής πώλησης και να έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Εταιρεία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στο 210 9336949). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος στην περίπτωση που το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο (πχ παραβιασμένη συσκευασία κλπ). Εν όψει των ειδών που εμπορεύεται η Εταιρεία και για λόγους υγιεινής ο παρών όρος θεωρείται απολύτως εύλογος.

Κόστος Επιστροφής

Η Εταιρεία επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής στις περιπτώσεις που η επιστροφή γίνεται λόγω λάθους της Εταιρείας ή που το προϊόν είναι ελαττωματικό. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρεία, η οποία θα παρέχει τις σχετικές οδηγίες για την επιστροφή. Η επιστροφή στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με χρήση της μεταφορικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία (Γενική Ταχυδρομική) αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση. Σε διαφορετική περίπτωση, και εφόσον ο πελάτης χρησιμοποιήσει μεταφορέα της επιλογής του ή δεν ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες, το κόστος επιστροφής θα βαρύνει τον ίδιο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιστροφής, το κόστος μεταφορικών επιστροφής και αντικατάστασης βαρύνει τον πελάτη. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρεία, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Επιστροφή χρημάτων γίνεται μέσω τραπέζης, και ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας. Η εντολή για επιστροφή χρημάτων δίδεται από την εταιρεία άμεσα, αφού παραληφθεί το προϊόν και μόλις διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Ο χρόνος για την διεκπεραίωση από την τράπεζα της εντολής επιστροφής των χρημάτων δεν εξαρτάται από την Εταιρεία, και συνεπώς αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις.